بهترین سرمایه گذاری که می توانید آن را ایجاد کنید، 

سرمایه گذاری بر روی خودتان است.

اینکار نه تنها زندگی شما را بهبود می‌بخشد                                                   

بلکه زندگی همه اطرافیان شما را نیز، بهبود خواهد بخشید.

روبین شارما

چرا عضو ویژه شوم؟

یک سوم از محتوای سایت مثل خورشید کاملا رایگان است، اما دوستانی هستند که می خواهند سریعتر و بهتر از دیگران به تعالی و رشد روحی، ثروتمند شدن، رشد فکری و فردی، حقیقت و معنای زندگی و یافتن هدف برسند و همچنین به دنبال دسترسی به منابع عمیق تر، کامل تر و کاربردی تر هستند.

با عضویت ویژه می توانید:

 • دسترسی و دانلود مقالات کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • دسترسی و دانلود مقالات کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • دسترسی و دانلود کلیپ‌های کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • دسترسی و دانلود کلیپ‌های کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • دسترسی و دانلود سمینار-وبینارهای رسانه انگیزشی، معنوی
 • دسترسی و دانلود سمینار-وبینارهای رسانه عشق، ازدواج
 • دسترسی و دانلود مقالات دنباله‌دار رسانه انگیزشی، معنوی
 • دسترسی و دانلود مقالات دنباله‌دار رسانه عشق، ازدواج

حالا که تصمیم گرفتید عضو ویژه سایت شوید مراحل زیر را دنبال کنید

ویژه برنزی
ماهانه 27 هزار تومان

محتوای قابل دسترسی طرح ویژه برنزی

 • مقالات کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • مقالات کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • کلیپ‌های کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • کلیپ‌های کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • سمینار وبینار رسانه انگیزشی، معنوی
 • سمینار-وبینار رسانه عشق، ازدواج
 • مقالات دنباله‌دار رسانه انگیزشی، معنوی
 • مقالات دنباله‌دار رسانه عشق، ازدواج
ویژه نقره ای
3 ماهه 45 هزار تومان

محتوای قابل دسترسی طرح ویژه نقره ای

 • مقالات کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • مقالات کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • کلیپ‌های کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • کلیپ‌های کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • مقالات دنباله‌دار رسانه انگیزشی، معنوی
 • مقالات دنباله‌دار رسانه عشق، ازدواج
 • سمینار-وبینار رسانه انگیزشی، معنوی
 • سمینار-وبینار رسانه عشق، ازدواج
ویژه طلایی
6 ماهه 72 هزار تومان

محتوای قابل دسترسی طرح ویژه طلایی

 • مقالات کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • مقالات کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • کلیپ‌های کوتاه رسانه انگیزشی، معنوی
 • کلیپ‌های کوتاه رسانه عشق، ازدواج
 • سمینار-وبینار رسانه انگیزشی، معنوی
 • سمینار-وبینار رسانه عشق، ازدواج
 • مقالات دنباله‌دار رسانه انگیزشی، معنوی
 • مقالات دنباله‌دار رسانه عشق، ازدواج
کتاب با موفقیت به ایمیل شما ارسال شد!