والاس دی واتلز

والاس دی واتلز

والاس واتلز متولد 1860–1911 از نویسندگان جنبش اندیشه‌ نو بود. وی شخصاً تا حدودی گمنام باقی مانده است. اما نوشته های وی به طور گسترده نقل شده است و در جنبش‌های «اندیشه‌ی نو» و «خودیاری» چاپ می شود. مشهورترین اثر واتلز کتابی است به نام علم ثروتمند شدن در سال 1910 که وی در آن توضیح می دهد چگونه می توان ثروتمند شد.