نیک ارتنر

نیک ارتنر

نیک ارتنر بنیانگذار شرکت روش درمانی طبیعی (ای.اف.تی) یا ضربات آهسته است. ضربه زدن یک روش درمانی است که نیک ارتنر این روش را از طریق کتاب ها و سخنرانی هایش به سراسر مردم دنیا آموزش داده است تا زندگی سالم، پر از فراوانی و بدون استرس داشته باشند.