سارا مونتانا

سارا مونتانا

سارا مونتانا

سارا مونتانا در سال 2008 ، مادر و برادرش را در یک سرقت ناگهانی از دست داد. بعد از آن اتفاق به او برچسب قربانی زدند اما او تصمیم گرفت راجع به بخشش و ارزش آن بنویسد و سخنرانی کند.

سمینار چگونه ببخشیم و رها کنیم – سارا مونتانا
دسترسی با اشتراک ویژه

سمینار چگونه ببخشیم و رها کنیم – سارا مونتانا

سارا مونتانا 16 دقیقه
زبان: فارسی فرمت: Mp4
3 سمینار فوق العاده برای دستیابی به قانون های طلایی موفقیت، حفظ روحیه در شرایط سخت و رسیدن به هرچیزی که در زندگی می خواهی.