رابرت زینک

رابرت زینک

رابرت زینک معلم و منتور معجزه و مربی زندگی کیمیاگری با بیش از 30 سال سابقه است. او در آموزه هایش راه های خوبی برای ورود به جریان فراوانی و جذب خواسته ها ارائه می دهد. رابرت زینک در بیش از 60 کشور جهان به مردم کمک کرده اند تا بتوانند خواسته ها و آرزوهایشان را متجلی کنند.