دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر، سخنران بین المللی، استاد انرژی درمانی و نظریه‌پرداز در زمینه‌ی کوانتوم است که بازآموزی سیستم عصبی و سیستم انرژی ظریف بدن را از طریق فرایندی به نام تجلی عینی آموزش می‌دهد.

کتاب کدهای انرژی – دکتر سو مورتر
دسترسی با اشتراک ویژه

کتاب کدهای انرژی – دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر سمیرا انصاریان
الکترونیکی زبان: فارسی
کتاب ۴ اشتباهی که معجزه را دور می کند – دکتر سو مورتر
دسترسی با اشتراک ویژه

کتاب ۴ اشتباهی که معجزه را دور می کند – دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر سمیرا انصاریان
الکترونیکی زبان: فارسی
3 سمینار فوق العاده برای دستیابی به قانون های طلایی موفقیت، حفظ روحیه در شرایط سخت و رسیدن به هرچیزی که در زندگی می خواهی.