دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر

دکتر سو مورتر، سخنران بین المللی، استاد انرژی درمانی و نظریه‌پرداز در زمینه‌ی کوانتوم است که بازآموزی سیستم عصبی و سیستم انرژی ظریف بدن را از طریق فرایندی به نام تجلی عینی آموزش می‌دهد.