جرمی بنت

جرمی بنت

جرمی بنت سخنران، محقق و نویسنده انگیزشی است و در تمامی سخنرانی هایش در مورد چگونگی تغییر ذهن برای جذب خواسته ها آموزش می دهد. جرمی بنت به یکی از پرکارترین کارشناسان و سخنرانان کانادا در زمینه استرس و اضطراب تبدیل شده است. جرمی در بسیاری از شبکه های تلویزیونی ملی و بین المللی حضور داشته است.