ادواردو

ادواردو

ادواردو

ادواردو معلم و منتور معجزه و مربی زندگی کیمیاگری با بیش از 30 سال سابقه است. او در آموزه هایش راه های خوبی برای ورود به جریان فراوانی و جذب خواسته ها ارائه می دهد. ادواردو در بیش از 60 کشور جهان به مردم کمک کرده تا بتوانند خواسته ها و آرزوهایشان را متجلی کنند.

کتاب آشکار کردن معجزات – رابرت زینک
دسترسی با اشتراک ویژه

کتاب آشکار کردن معجزات – رابرت زینک

ادواردو سمیرا انصاریان
الکترونیکی زبان: فارسی
3 سمینار فوق العاده برای دستیابی به قانون های طلایی موفقیت، حفظ روحیه در شرایط سخت و رسیدن به هرچیزی که در زندگی می خواهی.