استن تاتکین

استن تاتکین

نویسنده ، پزشک ، پژوهشگر ، معلم و توسعه دهنده رویکرد زیست شناسی روان در درمان زوجین است. این روش درمانی متمرکز بر وابستگی اولیه زوجین و تأثیر آن بر رشد مغز و سیستم عصبی است. چگونگی درک نوروبیولوژی و سبک دلبستگی می تواند به شما کمک کند که جفت ایده‌آل خود را پیدا کنید.