استفان لبوسییر

استفان لبوسییر

استفان لبوسییر

استفان لبوسییر، نویسنده، سخنران و مربی رسمی زندگی و روابط است. ماموریت استفان، کمک به مردان و زنان است تا روابطی شادتر، سالم تر و رضایت بخش تر را تجربه کنند. وی مربی و سخنرانی بسیار مورد توجه و محبوب است که در رسانه های مختلف ملی و بین المللی حضور داشته و باعث تحول زندگی و رابطه مردان و زنان بسیاری شده است.

کتاب خدایا همسر دلخواه من کجاست – استفان لبوسییر
دسترسی با اشتراک ویژه

کتاب خدایا همسر دلخواه من کجاست – استفان لبوسییر

استفان لبوسییر سمیرا انصاریان
الکترونیکی زبان: فارسی
3 سمینار فوق العاده برای دستیابی به قانون های طلایی موفقیت، حفظ روحیه در شرایط سخت و رسیدن به هرچیزی که در زندگی می خواهی.