آریل و شایا کین

آریل و شایا کین

آریل و شایا کین زوج خوشبختی هستند که در طول این سال‌ها کشف کرده‌اند که برای برقراری ارتباطی سالم چه باید کرد و چه چیزی لازم است تا بتوان آن ارتباط را زنده، شاد و بدون نزاع حفظ کرد. آن ها همچنین یاد گرفته‌اند که چگونه عشق و اشتیاق را حفظ کنند و آتش آن را روشن نگاه دارند. این زوج موفق، سخنران و نویسنده و مربی روابط هستند که روابط افراد زیادی را در جهت مثبت تغییر داده اند.