اینکی جانسون

اینکی جانسون

اینکی جانسون متولد 12 فوریه 1986 سخنران انگیزشی آمریکایی و بازیکن اسبق فوتبال دانشگاه است. در سال 2006 در مسابقات فوتبال در یک حادثه دست راست خود را برای همیشه از دست داد و به بازی فوتبال پایان داد. بعد از چند سال، سخنران انگیزشی شد. اینکی با اعتقاد و باور عمیق به خداوند و سخنرانی های محکم و انگیزشی‌اش زندگی بسیاری از مردمان را نجات داده است.