استاد موجی

استاد موجی

استاد موجی

موجی با اسم اصلی آنتونی پل مو یانگ بزرگترین و برترین معلم معنوی است. او تمام عمر خود را صرف مطالعه درمورد راز زندگی، خویشتن حقیقی، ایمان و آرامش کرد. موجی تعالیم خود را راهی آسان برای روشنگری توصیف می‌کند. موجی یک فلسفهٔ ساده دارد و آن این است که تمرکزت را بر روی جستجوی” من هستم ” یعنی کیستی خودت بگذار. آن وقت حقیقت را کشف خواهی کرد.

وبینار تجلی خواسته ها از طریق مراقبه – استاد موجی
دسترسی با اشتراک ویژه

وبینار تجلی خواسته ها از طریق مراقبه – استاد موجی

استاد موجی 38 دقیقه
فارسی فرمت: Mp4
3 سمینار فوق العاده برای دستیابی به قانون های طلایی موفقیت، حفظ روحیه در شرایط سخت و رسیدن به هرچیزی که در زندگی می خواهی.