استاد موجی

استاد موجی

موجی با اسم اصلی آنتونی پل مو یانگ بزرگترین و برترین معلم معنوی است. او تمام عمر خود را صرف مطالعه درمورد راز زندگی، خویشتن حقیقی، ایمان و آرامش کرد. موجی تعالیم خود را راهی آسان برای روشنگری توصیف می‌کند. موجی یک فلسفهٔ ساده دارد و آن این است که تمرکزت را بر روی جستجوی” من هستم ” یعنی کیستی خودت بگذار. آن وقت حقیقت را کشف خواهی کرد.