قدرت ذهن

قدرت شگفت انگیز ذهن – جرمی بنت

0
چه چیزی باعث میشه که در همین لحظه قلبتون ضربان داشته باشه؟ آیا آگاهانه به قلبتون فرمان میدین که ضربان داشته باشه؟ نه! چه چیزی دمای بدنتون رو در درجه‌ای درست و بی نقص نگه...

Recent posts

Random article

کتاب با موفقیت به ایمیل شما ارسال شد!